Permohonan Saham IPO HPMT HOLDINGS BERHAD Sudah Boleh Di Mohon Melalui MITI

a) Jumlah Saham Khas :32,849,000 unit b) Harga Tawaran (Indikatif) : RM0.64 c) Aktiviti Utama Syarikat : HPMT adalah sebuah syarikat pemegangan pelaburan manakala anak-anak syarikatnya pada dasarnya terlibat dalam pembuatan dan pengedaran alat pemotong, perdagangan alat pemotong pihak ketiga, peralatan dan aksesori sokongan untuk kerja logam serta penyediaan perkhidmatan penyaduran secara physical vapor deposition.…